Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

 Francesc Lluch Majoral - President del Consell Comarcal. 

Descarrega't AQUÍ el seu currículum

Joan Santacana Vélez - Conseller de règim intern.

Descarrega't AQUÍ el seu currículum

  Canòlich Fàbrega Closa - Consellera de Joventut i Esports. 

Descarrega't AQUÍ el seu currículum

 Elisabet Jové Farré - Consellera d'Ensenyamenrt i Cultura.

Descarrega't AQUÍ el seu currículum 

  Gemma Martínez Sangrà - Consellera Serveis Socials, Salut i Igualtat. 

Descarrega't AQUÍ el seu currículum

 Josep Esquerra Aldomà - Conseller de Promoció Econòmica.

Descarrega't AQUÍ el seu currículum

 Josep Maria Castella Estruch - Conseller de Gestió de Residus. 

Descarrega't AQUÍ el seu currículum

 Montserrat Farrera Gras -  Consellera de Turisme i Cultura. 

Descarrega't AQUÍ el seu currículum

 Xavier Pintó Serra - Conseller de Gestió d'Aigües i Serveis Tècnics

(Currículum pendent d'actualitzar) 

 Núria Magrans Anglés - Gerent 

Descarrega't AQUÍ el seu currículum