Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Podeu consultar la relació dels càrrecs electes, les seves dades de contacte i els seus currículums al web del Consell Comarcal del Ripollès:

Relació de càrrecs electes del Consell Comarcal del Ripollès

 

Aquí en trobareu altres dades econòmiques: