Tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic. Aquí trobaràs la llista dels que formen part del patrimoni d'aquesta institució.

En aquest apartat trobareu la informació relativa als béns mobles de l'ens que tinguin un valor especial, el qual podem entendre que pugui tenir un valor històric i artístic, o bé que el seu valor econòmic és rellevant. Hi constarà: el bé, la classificació del bé, l'operació mitjançant la qual està en possessió o propietat de l'ens local (ex. donació, compra, etc.), el valor i la ubicació. Encara que, actualment, el Consell Comarcal del Pla d'Urgell no disposa de cap be moble d'aquestes característiques.