A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

 

Podeu consultar el e-tauler d'edictes i anuncis al següent enllaç.

Podeu consultar els edictes sobre contractació de personal publicats al DOGC al següent enllaç.

Podeu consultar el tauler d’anuncis de la web del Consell Comarcal del Pallars Sobirà al següent enllaç.