Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat podràs consultar aquelles decisions que ha pres l'òrgan competent en relació als expedients sobre declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs i a la inscripció als registres corresponents.

No s'ha dictat cap resolució relativa a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs i càrrecs eventuals.