Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No estàs al cas de quins són els grups polítics/municipals representats dins l'ens? Doncs mira-ho aquí i consulta'n la informació més rellevant.

Grup de Convergència i Unió (CiU):

Membres: Sra. Concepció Cañadell i Salvia

Sra. Maria Antònia Pubill i Carro

Sra. Sònia Valero i Dencas

Sr. Josep Maria Farré i Codina

Sra. Maria Sarret i Pijuan

Sr. Lluís Sabaté i Rúbies

Sra.  Marta Salse i Costafreda

Sr. Josep Maria Roigé i Rafel

Sra. Magda Sans i Magrí

Portaveu: Sra. Sònia Valero i Dencas

Portaveu suplent: Sra. Maria Antònia Pubill i Carro

Grup d ’ Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM):

Membres:

Sr. Josep Mercè i Castells

Sr. Miquel Plensa i Martínez

Sr. Xavier Terré i Boliart

Sr. Joan Camats i Campabadal

Sra. Isabel Planas i Aguilar

Sr. Jaume Montfort i Samà

Sra. Estefania Rufach i Fontova

Sra. Anna Maria Calvís i Munsó

Sr. Jaime Herreros i Angrill

Portaveu: Sr. Josep Mercè i Castells Portaveu

Suplent:  Sr. Miquel Plensa i Martínez

Grup de Candidatura de Progrés (CP): Membres:

Sr. Carlos Garcia i Gómez

Portaveu: Sr. Carlos Garcia i Gómez