La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places de l'ens.

0 Registres carregats

En l'actualitat s'està elaborat la Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal del Montsià. Els treballs de redacció i aprovació del reglament es preveu que finalitzin durant el primer semestre de 2019, moment en que es publicarà en aquest espai el document "RLT - Consell Comarcal del Montsià".