Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

La Generalitat de Catalunya disposa per a les seves entitats del Sector Públic d'un registre de Convenis de col·laboració i cooperació, el qual serveix perquè les diferents administracions, entre elles el Consell Comarcal del Montsià, informi dels convenis que signa amb d'altres entitats públiques i o privades. 

Consulta les dades d'aquest registre en el següent ENLLAÇ

Tanmateix, el Consell Comarcal elabora anualment un llistat amb el resum dels Convenis de col·laboració signats amb d'altres institucions públiques i/o privades, amb especial indicació de: 

1- Descripció / objecte del conveni

2 - Òrgan i sessió on s'ha aprovat el Conveni

3 - Any d'aprovació del Conveni 

4 - Import subscrit pel Conveni 

5 - Parts signants del Conveni (a banda del Consell Comarcal del Montsià)

Consulta els llistats (des de l'exercici 2017) en la documentació adjunta

Per a obtenir més informació i/o el text complet dels Convenis signats, accediu al tràmit d'accés a la informació pública