La seu electrònica és l’adreça electrònica, disponible per a la ciutadania a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat correspon al Consell Comarcal del Maresme.  La Gerència del Consell Comarcal és l’òrgan responsable de la seu electrònica del Consell.

El Consell Comarcal del Maresme determina les condicions de creació i funcionament de la seva seu electrònica a través de l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica aprovada el 22 de febrer de 2022.

L’adreça electrònica de la seu és https://www.seu-e.cat/ca/web/ccmaresme a la qual es pot accedir directament o mitjançant el portal web comarcal.