Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
No trobeu la informació?
Exerciu el vostre dret d'accés a la informació pública
Participació
Fomentem i potenciem la participació ciutadana i l'acció comunitària, perquè la ciutadania s'impliqui en els processos i les actuacions de la nostra comarca. Participa-hi!
Queixes i suggeriments
Has vist quelcom que no t'agrada o potser tens alguna bona idea per la comarca? T'escoltem.
Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
L'accés electrònic al vostre Consell Comarcal amb plenes garanties. Seu electrònica

La Seu electrònica del Consell Comarcal del Maresme és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual el Consell Comarcal difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part del Consell Comarcal

Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.