En aquest apartat podràs consultar el codi de conducta dels grups d'interès d'aquest ens, que recull les regles ètiques que es comprometen a complir.