Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

ORGANITZACIÓ

 

RETRIBUCIONS I DIETES

ALTS CÀRRECS

2019-2023

2015-2019

 

GRUPS POLÍTICS

2019-2023

2015-2019

 

CÀRRECS EVENTUALS

2019-2023

  • Edicte de l'acord del Ple extraordinari de data 30/07/2019 sobre nomenament provisional i retribucions de la Gerència de la corporació. BOPB i DOGC
  • Edicte de l'acord del Ple extraordinari de data 30/07/2019 sobre nombre, característiques i retribucions del personal eventual - Assessor Interdepartamental de l'equip de govern. BOPB i DOGC

 

2015-2019

 

DECLARACIONS DE BÉNS I ACTIVITATS

  • 2019 - ANNEX III Registre d'interessos.Trasparència-Béns patrimonials

- DAMIÀ DEL CLOT TRIAS

- MARTA PASET SALICHS

- RAMIR ROGER I ARTIGAS

- MERITXELL ROMERO PINET

- MARC BOSCH DE DORIA

- Mª TERESA VIDAL PEIG

- JOAN MARIA PASCUAL MARTÍ

- MAITE VIÑALS CLEMENTE

- CARLES PORTA I TORRES

- CARME TERRADES SABORÍS

- ANDREU BOSCH RODOREDA

- LAURA RIBOT CUENCA

- VANESA MUÑOZ FERNÁNDEZ

- SONIA MORALEDA CAMPAYO

- DOLORS AGÜERA MARTIN

- MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES

- SUSANA LÓPEZ RICO

- ERNEST SUÑÉ NICOLÁS

- JAVIER SANDOVAL CARRILLO

- MARIAN GÓMEZ TÉLLEZ

- XAVIER MASGRAU GONZÁLEZ

- LAURA MARTÍNEZ PORTELL

- JOAQUIM ARNÓ PORRAS

- ESTANIS FORS GARCIA

- MONTSERRAT GARRIDO ROMERA

- JOFRE SERRET BALLART

- FRANCISCO AVILÉS SALAZAR

- CRISTINA SANCHO RODRIGUEZ

- SEBASTIAN TEJADA GARCIA

- JUAN ANTONIO CASADO PIZARRO

- JESÚS SÁNCHEZ MARÍN SÁNCHEZ

- MIGUEL ROVIRA MARINÉ

- FRANCESC GUILLEM MOLINS