Organització política

Esquerra Republicana de Catalunya
Partit dels Socialistes de Catalunya
Junts per Catalunya
Ciutadans
En Comú Guanyem
Candidatura d'Unitat Popular
Independents