Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Nom de la campanya Mitjà de comunicació Concepte Cost Àmbit Prioritat
Llogant el teu pis, guanyes https://www.ccmaresme.cat/habitatge/borsa-de-lloguer/ Borsa de lloguer 14798.3 Habitatge