Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

  • El pressupost finalista del Consell Comarcal del Maresme no permet contractar campanyes de publicitat institucional