Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Per consultar la relació de contractes menors adjudicats pel Consell Comarcal del Maresme, cliqueu al següent enllaç.

  • Font: Plataforma electrònica de contractació pública. Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Hisenda.