L’accés electrònic a l’Administració Pública amb plenes garanties

L'accés electrònic al vostre Consell Comarcal amb plenes garanties

La Seu electrònica del Consell Comarcal del Gironès és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual el Consell difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part del Consell Comarcal del Gironès.

Hora i data oficials
Font: Real Instituto y Observatorio de la Armada