El consell d'alcaldes no té un calendari fixe de sessions.

El consell d'alcaldes s'ha de reunir almenys un cop cada dos mesos, convocat pel president del consell comarcal. També es pot reunir a instància del ple o d'una tercera part dels alcaldes que l'integren.

Consulta aquí el calendari de sessions