Voleu conèixer qui és el Delegat/da de Protecció de Dades del vostre ens, o les seves funcions ?
En aquest ítem podeu trobar tota la informació relativa a quins requisits ha de complir la persona designada com a Delegat/da de Protecció de Dades, les seves dades i el conjunt de funcions que ha de desenvolupar dins de l’organització.

El delegat de protecció de dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades del Consell Comarcal del Gironès, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de protecció de dades adreçant-se per escrit al Consell Comarcal, carrer Riera de Mus, 1 A, Girona (CP 17003) o a l’adreça electrònica dpd@girones.cat.