En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens. 

El portal de la transparència i govern obert és una eina clau per facilitar i fer més accessible tota la informació referent a l'Ajuntament de La Jonquera. A partir de l'1 de gener de 2016 totes les institucions han de disposar d'aquest portal amb continguts de gestió econòmica, acció de govern i normativa, informació institucional i organitzativa, catàleg de serveis i tràmits o informació de contractes, convenis i subvencions, entre altres informacions. 
 
Existeixen diferents indicadors per avaluar la transparència d'una administració pública. Un dels més reconeguts és l'estudi INFOPARTICIPA elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). En aquest informe, de manera anual, s'avaluen les dades de qualitat i la transparència de la comunicació pública local a través del Mapa Infoparticipa. 
 
El grau de compliment és mesura amb un percentatge segons el nombre d'indicadors complerts respecte el total d'indicadors avaluats. S'avalua tan la web municipal com el portal de transparència. 
 
Clica aquí per conèixer el nivell de compliment de l'índex Infoparticipa del Consell Comarcal de La Garrotxa.