Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

A continuació trobareu un recull dels textos vigents de les ordenances reguladores de preus públics aprovades pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà:

 

 • Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per l'assitència en la redacció de documents tècnics, direcció d'obres i coordinacions de seguretat i salut:

Data d'aprovació: 21 de desembre de 2020

Data de publicació al BOPT: 19 d'abril de 2021 - Text íntegre de la publicació

 

 • Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per a l'expedició de documents administratius, prestació de serveis i realització d'activitats en règim de dret públic:

Data d'aprovació: 12 de desembre de 1996

Data de publicació al BOPT: 05 de març de 1996 - Text íntegre de la publicació

Darrera modificació: Aprovada el 07 de juny de 2007 i publicada al BOPT de 03 d'octubre de 2007 - Text íntegre de la publicació

 

 • Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei de venda de material de l'Oficina Comarcal de Turisme:

Data d'aprovació: 09 de desembre de 1996

Data de publicació al BOPT: 05 de març de 1997 - Text íntegre de la publicació

Darrera modificació: Aprovada el 29 d'octubre de 2012 i publicada al BOPT de 15 de gener de 2013 - Text íntegre de la publicació

 

 • Ordenança fiscal reguladora per a la venda de publicacions editades pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà:

Data d'aprovació: 27 de juliol de 2020

Data de publicació al BOPT: 09 de novembre de 2020 - Text íntegre de la publicació

 

 • Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per als cursos de formació d'adults:

Data d'aprovació: 06 d'octubre de 1997

Data de publicació al BOPT: 25 d'octubre de 1997 - Text íntegre de la publicació

Darrera modificació: Aprovada el 27 de juliol de 2009 i publicada al BOPT de 15 de desembre de 2009 - Text íntegre de la publicació

 

 • Ordenança fiscal reguladora del preu públic pel serveis de tractament de residus al Centre Comarcal de Tractament de Residus Municipals:

Data d'aprovació: 25 de febrer de 2013

Data de publicació al BOPT: 15 de maig de 2013 - Text íntegre de la publicació

Darrera modificació: Aprovada el 29 de novembre de 2021 i publicada al BOPT de l'11 de març de 2022 - Text íntegre de la publicació

 

 • Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport comarcal de viatgers:

Data d'aprovació: 24 de març de 1997

Data de publicació al BOPT: 29 d'abril de 1997 - Text íntegre de la publicació

Darrera modificació: Aprovada el 26 de juny de 2017 i publicada al BOPT de 12 de desembre de 2017 - Text íntegre de la publicació

 

 • Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la utilització del servei de transport adaptat:

Data d'aprovació: 29 de novembre de 2010

Data de publicació al BOPT: 09 de febrer de 2011 - Text íntegre de la publicació

Darrera modificació: Aprovada el 27 de juny de 2022 i publicada al BOPT de 06 de setembre de 2022 - Text íntegre de la publicació

 

 • Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la utilització del servei de transport escolar:

Data d'aprovació: 25 de juny de 2012

Data de publicació al BOPT: 07 d'agost de 2012 - Text íntegre de la publicació

 

 • Ordenança fiscal reguladora del preu públic per l'assistència tècnica en la redacció de projectes i direcció d'obres:

Data d'aprovació: 27 de novembre de 2017

Data de publicació al BOPT: 17 d'abril de 2018 - Text íntegre de la publicació

 

 • Ordenança fiscal reguladora dels preus públics del Centre Telemàtic de la Conca de Barberà:

Data d'aprovació: 23 de març de 2006

Data de publicació al BOPT: 06 de juliol de 2006 - Text íntegre de la publicació

Darrera modificació: Aprovada el 29 de juliol de 2013 i publicada al BOPT de 19 de setembre de 2013 - Text íntegre de la publicació

 

 • Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la retirada, custòdia i gestió de vehicles fora d'ús pel Consell Comarcal:

Data d'aprovació: 28 d'octubre de 2013

Data de publicació al BOPT: 03 de gener de 2014 - Text íntegre de la publicació

 

 • Ordenança fiscal reguladora del preu públic a aplicar a l'expedició de certificats cadastrals:
   

Data d'aprovació: 28 de març de 2007

Data de publicació al BOPT: 03 de juliol de 2008 - Text íntegre de la publicació

 

 • Ordenança fiscal reguladora del preu públic a aplicar pel servei de transport jove:

Data d'aprovació: 28 de març de 2007

Data de publicació al BOPT: 31 de maig de 2007 - Text íntegre de la publicació

 

 • Ordenança fiscal reguladora dels preus públics pel servei de teleassistència:

Data d'aprovació: 31 de març de 2008

Data de publicació al BOPT: 26 de maig de 2008 - Text íntegre de la publicació

Darrera modificació: Aprovada el 17 de juny de 2019 i publicada al BOPT de 16 d'agost de 2019 - Text íntegre de la publicació

 

 • Ordenança fiscal municipal reguladora dels preus públics per a la gestió dels residus de la construcció i demolició:

Data d'aprovació: 26 de setembre de 2011

Data de publicació al BOPT: 03 de desembre de 2011 - Text íntegre de la publicació

 

 • Ordenança fiscal reguladora dels preus públics de publicitat de la web de La Ruta del Cister:

Data d'aprovació: 28 de novembre de 2011

Data de publicació al BOPT: 10 de març de 2012 - Text íntegre de la publicació

 

 • Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per la participació en les actuacions del servei de turisme:

Data d'aprovació: 24 de febrer de 2014

Data de publicació al BOPT: 25 d'abril de 2014 - Text íntegre de la publicació