Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Conveni per al desenvolupament d'una instal·lació experimental per a la certificació de cabalímetres de gran diàmetre

Drets i obligacions Clàusula quarta

Import 46659.0

Vigent

Durada dos mesos

Prorrogable

Dades dels signataris

Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT)

International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE)

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)

 

 

 

Conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua per la cessió de l'explotació i el finançament de la prestació del servei de sanejament del sistema en alta dels col·lectors de Colomers, Jafre, Verges, La Tallada d'Empordà i Tor

Drets i obligacions Clàusula 3 i 4

Import 118.0

Data de signatura 23-02-2021

Vigent

Durada 1 any

Prorrogable

Documents Conveni cessió explotació sanejament col·lectors Colomers, Jafre, Verges, La Tallada i Tor

Protocol general d'actuació amb el CSIC, M.P. per al desenvolupament de projectes en l'àmbit de la investigació en el tractament, seguiment de la qualitat i gestió de l'aigua

Drets i obligacions Clàusules 2, 3 i 6

Data de signatura 12-01-2021

Vigent

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents Protocol actuació CSIC

Conveni amb l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) per al subministrament d'aigua potable en alta del sistema de la Costa Brava Sud

Data de signatura 09-12-2020

Vigent

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents Conveni ATL subministrament CB

Conveni amb l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per l'establiment de les condicions de gestió del servei de sanejament en alta d'Empuriabrava

Import 98742.0

Vigent

Durada 4 anys

Prorrogable No

Documents Conveni sanejament Empuriabrava

Convenis de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua

Vigent

Prorrogable

Documents Convenis ACA 2019 -20
Convenis ACA 2021

Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per a la utilització del Rec del Molí com a font d'abastament per la xarxa Costa Brava Nord

Import 30000.0

Vigent

Durada 2 anys

Prorrogable

Documents Conveni Rec del Molí 2019
Conveni Rec Molí 2020

Conveni de col·laboració amb la Comunitat de Regants del Marge Esquerra del Riu Muga per al subministrament de Costa Brava Nord 2020-2023

Import 185000.0

Data de signatura 22-06-2020

Vigent

Durada 4

Prorrogable No

Documents Conveni CRMERM

Conveni marc de col·laboració entre la Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) per a projectes de recerca aplicada

Data de signatura 06-05-2020

Vigent

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents Conveni ICRA