En aquest apartat pots consultar els plecs de clàusules administratives generals de contractació que s'apliquen als contractes de serveis, de subministraments i d'obres i instal·lacions, entre d'altres.

Actualment el Consell Comarcal del Berguedà no disposa de Plecs de clàusules generals.