No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

El Ple PLN/2023/3

Data d'inici de la sessió 08-03-2023

Hora d'inici de la sessió 19.00h

Lloc Sala de Plens CC Berguedà

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Aprovació del Compte de la Gestió Recaptatòria de 2022 presentat per l'ORGT

3. Aprovacio Pla Comarcal de Prevenció de Residus 2023-2030

4. Acceptació delegacio parcial de competències en matèria d'Educacio

5. Informe modificació de l’agrupació constituïda pels ajuntaments de Vallcebre, Fígols, Gisclareny, Castell de l’areny, Montclar i Capolat, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció en el sentit de poder-ne desagrupar el municipi de Vallcebre.

6. Bases reguladores del programa de canguratge a domicili del Berguedà 2023

7. Bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions per a projectes i activitats culturals i socials, que realitzin les associacions i entitats sense ànim de lucre de a la comarca del Berguedà.

8. Moció en suport dels Consells Comarcals per un millor finançament

9. Moció per reclamar la inclusió del Berguedà als descomptes anunciats per la Conselleria de Territori del Govern de la Generalitat amb l’entrada en vigor de la nova T-Jove.

B) Activitat de control

10.Informació: decrets de presidència

C) Precs i preguntes
11.Precs i preguntes

Documents Anunci de la convocatòria del Ple de 25 de gener de 2023.pdf

El Ple PLN/2023/2

Data d'inici de la sessió 27-02-2023

Hora d'inici de la sessió 19.00h

Lloc Sala de Plens CC Berguedà

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva
1. Licitació servei de recollida de residus

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---

Documents Anunci de la convocatòria del Ple de 27 de febrer de 2023.pdf

El Ple PLN/2023/1

Data d'inici de la sessió 25-01-2023

Hora d'inici de la sessió 18:30

Lloc Sala de Plens CC Berguedà

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.Modificació clausules conveni Igualtat i feminismes

3.Addenda a l' encàrrec de gestió de servei d’atenció a domicili.- SUMAR

4.Designació nou membre de la ponència ambiental

5.Baixa membre Oficina de Contractació

B) Activitat de control

6.Informació decrets de presidència

C) Precs i preguntes

7.Precs i preguntes

Documents Anunci de la convocatòria del Ple de 25 de gener de 2023.pdf

El Ple PLN/2022/10

Data d'inici de la sessió 21-12-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2. Licitació servei de recollida de residus

3. Baixa del Consell Comarcal al Patronat de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé

4. Bases i convocatòria de servei de transport adaptat, d’accés al servei social especialitzat d’atenció diurna per a persones amb dispacitat, (STO, SOI O CET -Taller Coloma) de l’Associació Pro-Disminuïts Psíquics del Berguedà, any 2023.

5. Moció contra la instal·lació d’una central hidroelèctrica reversible a La Baells

6. Pròrroga contracte Aquambiente

B) Activitat de control

7. Informació decrets de presidència

C) Precs i preguntes

8. Precs i preguntes

Documents 20221215_Publicació_Anunci de la convocatòria del Ple de 14 de desembre de 2022.pdf

El Ple PLN/2022/9

Data d'inici de la sessió 26-10-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà

Tipus Ordinària

Ordre del dia A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Creacio i adhesio Associació de Municipis del Parc Rural Regional del Pre-Pirineu Català
3.Cessió sistema de videovigilància a l'Ajuntament de Berga
4.Contracte programa 2022-2025 en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social
5.Conveni per a l'impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025.
6.Protocol per a l’abordatge integral de les violències masclistes al Berguedà.
7.Conveni amb l’Institut Català de les Dones per a l’impuls de la prestació del servei d'informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere (SIAD), 2022-2025
8.Bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions per a projectes i activitats esportives que realitzin les associacions i entitats sense ànim de lucre al Berguedà
B) Activitat de control
9.Informació decrets de presidència
C) Precs i preguntes
10.Precs i preguntes

Documents Anunci de la convocatòria del Ple de 26 d'octubre de 2022.pdf

El Ple PLN/2022/8

Data d'inici de la sessió 19-10-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà

Tipus Extraordinària

Ordre del dia A) Part resolutiva
1.Aprovació i modificació ordenances fiscals 2023

Documents Anunci de la convocatòria del Ple de 19 d'octubre de 2022.pdf

El ple PLN/2022/7

Data d'inici de la sessió 14-09-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens CC Berguedà

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Aprovació del Compte General del Pressupost de 2021
3.Modificació del pressupost 1/2022. Incorporació de romanents
4.Modificació del pressupost 2/2022
5.Declaració BCIL Castell Faner o del Quer Gisclareny
6.Declaració BCIL Església de Sant Esteve de Bagà
7.Correccions plantilla, fitxa i RLT pel lloc de treball tresoreria
8.Autorització cessió contracte CATASA
9.Moció en defensa dels Jutjats de Pau


B) Activitat de control
10.Informació decrets de presidència


C) Precs i preguntes
11.Precs i preguntes

Documents Anunci de la convocatòria del Ple de 14 de setembre de 2022.pdf

El ple PLN/2022/6

Data d'inici de la sessió 13-07-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens CC Berguedà

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Calendari Plens 2022-2023
3.Aprovació bases i convocatòria servei de transport escolar i ajuts individuals de menjador i desplaçament, adreçats a l’alumnat desplaçat per la guerra de Rússia contra Ucraïna.
4.Aprovació addenda 2022 conveni Consum
5.Designació representants Parc Natural Cadí Moixero


B) Activitat de control
6.Informació decrets de presidència


C) Precs i preguntes
7.Precs i preguntes

Documents Publicació_Anunci de la convocatòria del Ple de 13 de juliol de 2022.pdf

El Ple PLN/2022/5

Data d'inici de la sessió 01-06-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens CC Berguedà

Tipus Ordinària

Ordre del dia A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Acords sobre la constitució de l'Associació de Municipis del Parc Regional del Pre-Pirineu Català
3.Aprovació dispensa Bagà i Berga ( acord complementari al segon expedient de dispensa de serveis de recollida de residus)
4.Verificació del text refós Pla especial urbanístic de l’embassament de “La Baells”
5.Modificació convocatòries ajuts menjador i transport escolar
6.Nomenament representants Berguedà al Consorci Viari de la Catalunya Central
7.Manifest per donar suport a les Agrupacions de Defensa Forestal
B) Activitat de control
8.Informacio decrets de presidència
C) Precs i preguntes
9.Precs i preguntes

Documents Publicació_Anunci de la convocatòria_1_juny_22.pdf

El Ple PLN/2022/4

Data d'inici de la sessió 27-04-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2.Aprovació definitiva Reglament BAT
3.Aprovació del conveni col·lectiu del Consell Comarcal del Berguedà per als anys 2022, 2023, 2024 i 2025
4.Aprovació del compte de recaptació de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida 2021

5.Informació decrets de presidència

6.Precs i preguntes

Documents Publicació_Anunci de la convocatòria del Ple de 27 d'abril de 2022.pdf

El Ple PLN/2022/3

Data d'inici de la sessió 29-03-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.Aprovació inicial del pressupost 2022
2.Modificació ordenança BAT
3.Aprovació de les addendes SAD amb els Ajuntaments de Berga, Gósol, Saldes i Vallcebre adhesió al model comarcal
4.Aprovació del conveni per a la formalització de l’encàrrec a mitjà propi a favor de l’entitat SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L. per la prestació del servei d’atenció domiciliària.
5.Aprovació bases i convocatòria del servei de menjador i transport escolar preceptiu curs 22-23
6.Aprovacio de les bases i de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador curs 2022-20223
7.Aprovació bases i convocatòria servei de transport no obligatori curs 2022-2023
8.Aprovació de les bases i de la convocatòria dels ajuts de desplaçament i transport no obligatori
9.Aprovacio de les bases i de la convocatòria d'ajuts de desplaçament obligatori

Documents Publicació_Anunci de la convocatòria del Ple extraordinari de 29 de març de 2022.pdf

El Ple PLN/2022/2

Data d'inici de la sessió 09-03-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Pròrroga Pla estratègic de polítiques de dones
3.Pròrroga del Protocol d'Intervenció en cas d'assetjament sexual o per raó de sexe del Consell Comarcal del Berguedà
4.Pròrroga del Pla d'Igualtat Intern del Consell Comarcal del Berguedà.
5.Aprovació del Pla de Mesures Antifrau del Consell Comarcal del Berguedà
6.Moció sobre l’adequació de l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles

7.Informació decrets de presidència

8.Precs i preguntes

Documents Anunci de la convocatòria del Ple de 9 de març de 2022.pdf

El Ple PLN/2022/1

Data d'inici de la sessió 26-01-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «A través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://bergueda.eadministracio.cat»

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Informe per a la constitució de l'agrupació de municipis de Guardiola de Berguedà i Avià per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció
3.Aprovació del Codi de Conducta del Consell Comarcal del Berguedà
4.Declaració Institucional sobre la lluita contra el frau
5.Acord d'adhesió a l'Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura
6.Designació membres ponència ambiental
7.Creació i designació de membres Oficina de Contractació
8.Aprovació del Compte de Recaptació de l'ORGT 2021
9.Acord sol·licitud a l'Agència de Gestió i Ajuts Universitaris i de Recerca (AGUAR) del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya la inclusió de la comarca del Berguedà en els ajuts per a mobilitat comarcal a les famílies residents
10.Aprovacio provisional del Pla Especial de La Baells

11.Informació decrets de presidència

12.Precs i preguntes

Documents Publicació_Anunci de la convocatòria del Ple de 26 de gener de 2022.pdf

El Ple PLN/2021/11

Data d'inici de la sessió 15-12-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2.Aprovacio inicial del Reglament del servei de teràpia ocupacional i productes de suport (BAT).
3.Bases i convocatòria de servei de transport adaptat, d’accés al servei social especialitzat d’atenció diürna per a persones amb dispacitat, (STO, SOI O CET -Taller Coloma) de l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, any 2022
4.Conveni entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Berguedà per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum
5.Prórroga contracte Aquambiente
6.Aprovació de la Relació de Llocs de treball del Consell Comarcal de Berguedà
7.Renuncia parcial i sol·licitud de pròrroga ’operació “Valorització de Patrimoni Industrial del Berguedà" PO FEDER
8.Renuncia parcial i sol·licitud de pròrroga operació “Impuls dels recursos patrimonials al voltant de la Via Blava del Berguedà" PO FEDER
9.Sol·licitud de subvenció Planes de Sostenibilidad Turística i reformulaciò
10.Bases reguladores dels ajuts al lloguer per a joves del Berguedà
11.Moció per indicar les altimetries als ports de muntanya i millorar la seguretat de ciclistes a les carreteres de la demarcació de Barcelona per a la promoció del turisme esportiu de proximitat.

12.Informació decrets de presidència

13.Precs i preguntes

Documents Publicació_Anunci de la convocatòria del Ple de 15 de desembre de 2021.pdf

El Ple PLN/2021/10

Data d'inici de la sessió 10-11-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.Modificació del pressupost 3/2021
2.Aprovació de dispensa de serveis de recollida de residus ajuntament de l’Espunyola i la Nou de Berguedà ( acord complementari segon expedient)

Documents Publicació_Anunci de la convocatòria del Ple extraordinari de 10 de novembre de 2021.pdf

El Ple PLN/2021/9

Data d'inici de la sessió 27-10-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà No admet participació a distància ASSUMPTES

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2.Aprovació del Compte General del Pressupost de 2020
3.Creació i Estatuts de la comissió de residus, sanejament i qualitat ambiental del Consell Comarcal del Berguedà
4.Aprovació del Pla d’educació i sensibilització ambiental sobre prevenció del malbaratament alimentari
5.Moció per millorar la mobilitat de les persones residents a la comarca del Berguedà _ Gratuitat peatges
6.Suport als Ajuntaments d’Avià i de Casserres perquè s’incloguin el municipi d’Avià i el municipi de Casserres dins de les zones amb limitacions naturals del Programa de Desenvolupament Rural.

7.Informació decret aprovació modificació del pressupost 1_2021
8.Informació decret aprovació modificació del pressupost 2_2021
9.Informació decrets de presidència

10.Precs i preguntes

Documents Publicació_Anunci de la convocatòria del Ple de 27 d'octubre de 2021.pdf

El Ple PLN/2021/8

Data d'inici de la sessió 13-10-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Telemàtica Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «A través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://bergueda.eadministracio.cat»

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.Aprovació provisional ordenances fiscals 2022

Documents Anunci de la convocatòria del Ple de 13 d'octubre de 2021.pdf

El Ple PLN/2021/7

Data d'inici de la sessió 15-09-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «Zoom. Es justifica per mesures sanitàries COVID»

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Creació de la comissió de residus, sanejament i qualitat ambiental i aprovació dels seus estatuts
3.Aprovacio segon expedient de dispensa de serveis de recollida de residus
4.Proposta unificacio SAD i encàrrec a SUMAR
5.Modificacions 1,2 i 3 del pressupost de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà
6.Aprovació de compatibilitat

7.Informació decret aprovació liquidació del pressupost
8.Informació decrets de presidència

9.Precs i preguntes

Documents Publicació_Anunci de la convocatòria del Ple de 15 de setembre de 2021.pdf

El Ple PLN/2021/6

Data d'inici de la sessió 07-07-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: Zoom. Es justifica per les mesures sanitàries COVID.

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Contesta pregunta Ple anterior sobre fi contracte abocador i forma de gestió
3.Acord de constitució del Consell Comarcal en Entitat Local de l'Aigua
4.Licitació del servei de transport escolar curs 21-22, 22-23 i 23-24
5.Licitació del servei d'acompanyants de transport escolar i coordinació curs 21-22; 22-23 i 23-24
6.Calendari de Plens 2021-2022

7.Debat del document Pacte per a la Reactivació Econòmica del Berguedà
8.Informació decrets de presidència

9.Precs i preguntes

Documents Publicació_Anunci de la convocatòria_7_juliol.pdf

El Ple PLN/2021/5

Data d'inici de la sessió 26-05-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «Zoom. Es justifica per les mesures sanitàries COVID.»

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2.Protocol davant les violències sexuals en espais públics d’oci a la comarca del Berguedà.
3.Delegació en la Diputació de Lleida de les facultats de recaptació taxa residus municipals ( Gósol).
4.Adhesió al conveni subscrit entre l’Agència Estatal d’ Administració Tributaria i la Federació Española de Municipis y Províncies en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats Locals.
5.Modificació ordenança reguladora de la taxa per la prestació de teleassistència i banc d’ajuts tècnics pels beneficiaris i pels ajuntaments de la comarca del Berguedà
6.Ordenança de Transparència i Administració electrònica del Consell Comarcal del Berguedà
7.Expedient 1405/2021. Planificació i Ordenació de Personal
8.Licitació del servei de menjador escolar Santa Eulàlia i Lillet a Güell cursos 2021-2024
9.Presa de coneixement del canvi de Portaveu de JuntsxCAT

10.Informació decrets de presidència

11.Precs i preguntes

Documents Publicació_Anunci de la convocatòria del Ple de 26 de maig de 2021.pdf

El Ple PLN/2021/4

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «Zoom. Es justifica per les mesures sanitàries COVID.»

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.Aprovació inicial del pressupost 2021

Documents Publicació_Anunci de la convocatòria del Ple de 28 d'abril de 2021.pdf

El Ple PLN/2021/3

Data d'inici de la sessió 14-04-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «Zoom. Es justifica per les mesures sanitàries COVID.»

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Informe sobre la integració de l’Ajuntament de Capolat en l’Agrupació de municipis constituïda pels Ajuntaments de Vallcebre, Fígols, Gisclareny, Castell de l’Areny i Montclar, per al lloc de secretaria intervenció.
3.Aprovació de les bases i convocatòria servei menjador i transport escolar preceptiu curs 21-22
4.Aprovació de la convocatòria per l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament obligatori adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil que no té oferta educativa en el seu municipi de residència i que per al curs 2021-2022 hagin d’escolaritzar-se fora del seu municipi.
5.Aprovació de la convocatòria d’ajuts individuals de menjador escolar curs 21-22
6.Aprovació de les bases i convocatòria del servei de transport no obligatori curs 20-21
7.Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de transport escolar col·lectiu i ajuts individuals de desplaçament no obligatori adreçats a l’ alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius del Berguedà sufragats amb fons públics per al curs 2021-2022.
8.Incorporació de Consell Comarcal al Protocol específic de la Xarxa de Suport al Govern Digital (XSGD)
9.Moció que presenta el Consell Comarcal del Berguedà per formar part de la candidatura "Comunitat Europea de l'Esport 2023

10.Informació decrets de presidència
11.Precs i preguntes

Documents Publicació_Anunci de la convocatòria del Ple de 14 d'abril de 2021.pdf

El Ple PLN/2021/1

Data d'inici de la sessió 10-02-2021

Hora d'inici de la sessió 19:15

Lloc Sala de Plens CC Berguedà Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «Zoom. Es justifica per mesures COVID»

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.Presa de possessió Conseller Comarcal Isaac Lozano Freixa
2.Aprovació del Compte General del Pressupost 2019
3.Adhesió definitiva al Consorci Consorci urbanístic pel desenvolupament del sector d’activitats econòmiques Berguedà-Olvan i d’aprovació de la Modificació d’Estatuts

Documents Publicació_Anunci de la convocatòria del Ple extraordinari de 10 de febrer de 2021.pdf

El Ple PLN/2020/8

Data d'inici de la sessió 20-01-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «Zoom. Es justifica per les mesures sanitàries COVID.»

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Licitació del servei de les 3 deixalleries fixes, la deixalleria mòbil i la recollida de voluminosos a la comarca del Berguedà reservat a centres especials de treball d’iniciativa social
3.Acceptacio delegació de competències de sanejament de l'Ajuntament d'Avià.
4.Designació de representant del Consell Comarcal del Berguedà a la Taula de Mobilitat de la Catalunya Central
5.Aprovació conveni transaccional.
6.Renúncia anticipada com a Conseller Comarcal Carles Trafí Vilalta

7.Informació decrets de presidència

8.Precs i preguntes

Documents Publicació_Anunci de la convocatòria del Ple de 20 de gener de 2021.pdf

El Ple PLN/2020/7

Data d'inici de la sessió 09-12-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: Zoom. Es justifica per les mesures sanitàries COVID.

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2.Pèrdua de la condició de conseller comarcal del sr. Jordi Sabata Freixa i renúncia anticipada primer suplent
3.Acceptació delegació competències sanejament ajuntament de Vilada.
4.Pròrroga contracte Aquambiente
5.Moció CCOO en relació a la ventilació a les aules i altres espais dels centres educatius per part del Departament d’Ensenyament com a mesura per evitar la transmissió de la malaltia vírica COVID-19
6.Moció de suport del món local al teixit esportiu de la comarca davant l’aturada obligada de la seva activitat.

7.Informació decrets de presidència
8.Informació decret aprovació liquidació del pressupost

9.Precs i preguntes

Documents Publicació_Anunci de la convocatòria del Ple de 9 de desembre de 2020.pdf

EL Ple PLN/2020/6

Data d'inici de la sessió 25-11-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: Zoom. Es justifica per les mesures sanitàries COVID.

Tipus Urgent

Ordre del dia 1.Modificació del pressupost 1/2020 del Consell Comarcal del Berguedà i 1/2020 de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà
2.Modificació del pressupost 2/2020 per incorporació de romanents

Documents Publicació_Anunci de la convocatòria del Ple extraordinari de 25 de novembre de 2020.pdf

El Ple PLN/2020/5

Data d'inici de la sessió 28-10-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «Teams. Es justifica per les mesures sanitàries COVID.»

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional)
3.Delegacions en la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus
4.Assumpció del servei de recollida d'escombraries dels municipis de la comarca del Berguedà
5.Nomenament responsable d'interoperabilitat
6.Bases subvenció taxa recollida de residus comercials.- COVID
7.Moció d'ERC per demanar que s'avalui el sistema de les bosses amb microxip a Berga i s'estudii la instauració del cubell
8.Moció d'ERC per impulsar la xarxa de punts de recàrrega per vehicles elèctrics als municipis del Berguedà
9.Moció d'ERC per l'optimització i promoció de producció i consum d'energies netes i de l’estalvi energètic.
10.Moció d'ERC per la creació de l’Agencia Local de l’Energia del Berguedà
11.Moció d'ERC per l'elaboració d'un pla estratègic agroecològic del Berguedà 2030.
12.Moció d'ERC per l’estudi de la possible gestió pública del servei d’abocador comarcal
13.Moció d'ERC per la promoció de la masoveria urbana
14.Moció d'ERC per convertir el Berguedà en una comarca energèticament 100% sostenible i autosuficient

15.Informació decrets de presidència

16.Precs i preguntes

Documents Publicació_Anunci de la convocatòria del Ple de 28 d'octubre de 2020.pdf

El Ple PLN/2020/3

Data d'inici de la sessió 08-07-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «Teams. S'admet per mesures de prevenció del coronavirus»

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Renuncia al càrrec Sr. Josep Maria Altarriba i Roca i sol·licitud de noves credencials
3.Bases reguladores dels Premis de Cultura del Berguedà
4.Adhesió al Consorci Localret
5.Calendari plens 2020-2021

6.Informació decrets de presidència

7.Precs i preguntes

Documents Publicació_Anunci_Anunci de la convocatòria del Ple de 8 de juliol de 2020.pdf

El Ple PLN/2020/2

Data d'inici de la sessió 27-05-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà. Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «Zoom. La connexió a distancia es justifica per l'estat d'alarma.»

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Aprovacio del pressupost per a 2020.
3.Modificació dels contractes de recollida de residus Berguedà Centre i Alt Berguedà
4.Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Berguedà
5.Pla Comarcal de Joventut del Berguedà 2020-2024
6.Bases reguladores per l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament obligatori
7.Bases ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de menjador
8.Bases ajuts individuals de transport escolar col·lectiu no obligatori
9.Adjudicació de l’acord marc dels serveis d’implementació i manteniment d’una plataforma de gestió d’expedient electrònic per al Consell Comarcal del Berguedà, ens adscrits i Ajuntaments de la comarca que s’hi puguin adherir i signatura del contracte derivat del Consell Comarcal del Berguedà
10.Inici dels tràmits per tal que el Consell Comarcal es constitueixi en ELA
11.Aprovació provisional Ordenança Fiscal Reguladora de les taxes de gestió de residus municipals
12.Informe sobre l’alteració dels T.M dels municipis de Sagàs i Santa Maria de Merlès.
13.Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes i activitats culturals, socials i esportives
14.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà, l’Ajuntament de Cercs i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cercs
15.Modificació dels Estatuts de l'Agència per la creació d'una tercera vicepresidència i ratificació de nou membre

16.Ratificació decret de presidència aprovant l’addenda al conveni de consum.
17.Manifest respecte a la proposició de llei de la creació de l’Agència Catalana de la Natura
18.Moció ERC Abocador Comarcal del Berguedà

19.Informació decrets de presidència

20.Precs i preguntes

Documents Publicació_Anunci_Anunci de la convocatòria del Ple de 27 de maig de 2020.pdf

El Ple PLN/2020/1

Data d'inici de la sessió 22-01-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà. No admet participació a distància

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Expedient 132/2020. Aprovacio de les bases estiu de voluntariat.
3.Expedient 126/2020. Bases Subvencions per a Entitats Sense Ànim de Lucre
4.Expedient 135/2020. Bases de la línia de tresoreria del Consell Comarcal per als Ajuntaments de la comarca 2020
5.Expedient 134/2020. Manifestació de la voluntat del Consell Comarcal del Berguedà d'incorporar-se al Consorci Rocarodona-Olvan

6.Informació decrets de presidència

7.Precs i preguntes

Documents Publicació_Anunci_Anunci de la convocatòria del Ple de 22 de gener de 2020.pdf

El Ple PLN/2019/8

Data d'inici de la sessió 11-12-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà. No admet participació a distància

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2.Expedient 4297/2019. Concessió d'una operació de crèdit a curt termini a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà
3.Expedient 3426/2019. Aprovació del compte general del pressupost de 2018.
4.Expedient 4086/2019. Moció per la modificació dels representants als òrgans col·legiats comarcals del Berguedà

5.Informació decrets de presidència

6.Precs i preguntes

Documents Publicació_Anunci_Anunci de la convocatòria del Ple de 11 de desembre de 2019.pdf

El Ple PLN/2019/7

Data d'inici de la sessió 06-11-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà. No admet participació a distància

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2.Expedient 2579/2019. Aprovació provisional ordenances fiscals 2020
3.Expedient 4023/2019. Modificació del contracte dels lots 3 i 4 subministrament elements necessaris per a la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta
4.Expedient 447/2019. Acceptació de la delegació de competència i aprovació dels convenis de delegació de competències dels Ajuntaments de Casserres i Olvan a favor del Consell Comarcal del Berguedà per la prestació del servei de recollida de residus
5.Expedient 579/2018. Dispensa de la prestació del servei de recollida d'escombraries
6.Expedient 3334/2019. Aprovació inicial del Pla supramunicipal de prevenció de residus del Consell Comarcal del Berguedà 2018-2020
7.Expedient 2344/2019. Modificació del Pressupost 2019
8.Expedient 645/2019. Acord marc expedient electrònic
9.Expedient 3991/2019. Calendari Plens 2019-2020
10.Expedient 3547/2019. Aprovació si s'escau de la dedicació i retribució de Conseller i compatibilitat President i Conseller.
11.Expedient 4036/2019. Estratègia Berguedana 2020.
12.Expedient 4024/2019. Aprovació inicial projecte 11ª fase explotació de l'abocador.
13.Expedient 4003/2019. Nomenament responsable Interoperabilitat
14.Expedient 73/2019. Nomenament representant a l'AMTU
15.Expedient 4034/2019. Nomenament representant Fundacio Privada Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà
16.Expedient 4028/2019. Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminacio

17.Expedient 4082/2019. Moció contra la instal·lació d’una incineradora de residus a Cercs, al recinte de l’antiga central tèrmica de carbó de Cercs
18.Expedient 4083/2019. Moció per impulsar el compostatge de la matèria orgànica del Berguedà
19.Expedient 4084/2019. Moció d'emergència Climàtica
20.Expedient 4085/2019. Moció contra la violència policial.

21.Informació: aprovació liquidació del pressupost 2018
22.Informació decrets de presidència

23.Precs i preguntes

Documents Publicació_Anunci_Anunci de la convocatòria del Ple de 6 de novembre de 2019.pdf

El Ple PLN/2019/6

Data d'inici de la sessió 09-09-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà. No admet participació a distància

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.Organització del Consell Comarcal legislatura 2019 - 2023

Documents Publicació_Anunci_Anunci de la convocatòria del Ple extraordinari de 9 de setembre de 2019.pdf

El Ple PLN/2019/5

Data d'inici de la sessió 19-07-2019

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà. No admet participació a distància

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.Constitucio del Consell Comarcal del Berguedà i elecció del president

Documents Publicació_Anunci_Anunci de la convocatòria del Ple extraordinari de 19 de juliol de 2019.pdf

El Ple PLN/2019/4

Data d'inici de la sessió 16-07-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà. No admet participació a distància

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors

Documents Publicació_Anunci_Anunci de la convocatòria del Ple extraordinari de 16 de juliol de 2019.pdf

El Ple PLN/2019/3

Data d'inici de la sessió 01-01-1970

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà No admet participació a distància

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.Expedient 2870/2019. Acceptació Resolucio Definitiva FEDER 2ª convocatòria 2014-2020
2.Expedient 2792/2019. Informe agrupació de municipis integrada per l’Ajuntament de La Pobla de Lillet i l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola pel sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció

Documents Publicació_Anunci_Anunci de la convocatòria del Ple extraordinari de 26 de juny de 2019.pdf

El Ple PLN/2019/2

Data d'inici de la sessió 10-04-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens CC Berguedà No admet participació a distància

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.Aprovació del pressupost per a 2019

Documents Anunci de la convocatòria del Ple extraordinari de 10 d'abril de 2019.pdf