Ets proveïdor d'aquest ens i hi has de presentar una factura electrònica? En aquest apartat hi tens l'enllaç que et mostrarà la bústia de factures electròniques.

El Consell Comarcal del Barcelonès, amb la col··laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya, té implementat el Servei e.FACT com a punt general d’entrada de factures electroniques mitjançant el qual podeu fer-nos arribar les vostres factures via telemàtica, les 24 hores del dia, qualsevol dia de l’any.

A partir del 15 de gener de 2015, la Llei 25/2013, d’impúls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, estableix que totes les societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola; establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària, unions temporals d’empreses, agrupació d’interès econòmic, entre d’altres, que es relacionin amb el Consell Comarcal del Barcelonès estan obligades a presentar factures en format electrònic.

El Consell Comarcal del Barcelonès, en el mar que estableix la llei esmentada, ha acordat que aquesta obligació existirà sempre i quan l’import de la factura a presentar al Consell sigui igual o superior a 5.000 euros, IVA inclòs.

Accediu a la bústia de factures electròniques del Consell Comarcal del Barcelonès.

Aquest es el Reglament comarcal regulador de les factures electròniques publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 6 de maig de 2015.

Reglament