Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Bases selectives que han de regir el procés de selecció de personal mitjançant concurs-oposició pel procediment de promoció interna, per proveir 2 places:

- Cap de l’Oficina de Serveis Tècnics i Sistemes d’Informació

- Cap de l’Oficina de Recursos a la Persona