Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Bases selectives que han de regir el procés de selecció de personal mitjançant concurs-oposició pel procediment de promoció interna, per proveir 2 places:

- Cap de l’Oficina de Serveis Tècnics i Sistemes d’Informació

- Cap de l’Oficina de Recursos a la Persona