Serveis, tràmits i gestions

Transport públic
Atenció ciutadana
  • Els canals d'accés als serveis del Consell Comarcal del Barcelonès són:
  • Accés electrònic a través d'Internet: https://www.seu-e.cat/web/ccbarcelones/seu-electronica
  • Horari presencial de registre i atenció al públic a les oficines de Barcelona: Carrer de les Tàpies, 4 08001 Barcelona: de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h.
  • Atenció telefònica a través del telèfon: 93 3189315.
  • Fax 93 3187479 
Govern obert i transparència
La informació generada pel govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures

Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.

Accediu a la bústia de factures del Consell Comarcal del Barcelonès

Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.