Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
borsa de treball de TECNIC/A DE PROJECTES EUROPUES, COOPERACIÓ I ALTRES MATÈRIES TÈCNIQUES, 07-10-2022 Expedient 969/2022 concurs oposició TECNIC/A DE PROJECTES EUROPUES, COOPERACIÓ I ALTRES MATÈRIES TÈCNIQUES, TÈCNIC GRUP: A2 aprovades bases en sessió plenària 30 de setembre 20221006_Certificat_CERTIF BASES BORSA TECNICS setembre 2022.pdf
Borsa de treball de places de Tècnic de transició energètica 13-09-2022 Exp. 705/2022 concurs oposició tècnic de transició energètica Grau universitari en enginyeria, ciències ambientals, geografia, biologia, economia, empresarials, ciències polítiques o equivalent. llista definitiva de persones admeses i excloses 22-09-2022 seu del Consell Comarcal Resolució Presidència P 134 22 Admesos i exclosos DEFINITIU Tècnic_a transició energètica.pdf
borsa de treball de Tècnic/a informàtic 06-09-2022 exp 572/2022 concurs oposició tècnic/a informàtic/a laboral títol universitari d'Enginyeria Tècnica o Grau en Informàtica o del títol universitari d'Enginyeria Tècnica o Grau en Telecomunicacions llista definitiva de persones admeses i excloses 15-09-2022 seu del consell comarcal del baix ebre Resolució Presidència P 125 Admesos i exclosos DEFINITIU tecnic_a informatica 2022.pdf
Borsa de treball de places de Tècnic de transició energètica 06-09-2022 705/2022 concurs oposició tècnic de transició energètica Grau universitari en enginyeria, ciències ambientals, geografia, biologia, economia, empresarials, ciències polítiques o equivalent. llista provisional de persones admeses i excloses 22-09-2022 seu del Consell Comarcal del Baix Ebre 20220825_Resolució_RESOLUCIONS PRESIDENCIA 2022-0269 Resolució Presidència P 126 22 Admesos i exclosos provisional Tècnic_a transicio energètica.pdf
Borsa de treball de places de Tècnic de transició energètica 13-07-2022 Exp. 705/2022 concurs oposició tècnic de transició energètica Grau universitari en enginyeria, ciències ambientals, geografia, biologia, economia, empresarials, ciències polítiques o equivalent. en tràmit presentació instàncies BASES tecnic transició energètica.pdf
model_instancia_TECNIC_A TRANSICIO ENERGETICA.pdf
BORSA TÈCNIC/A DINAMITZACIÓ OCUPACIONAL 22-04-2022 Exp. 32/2022 concurs oposició tècnic/a dinamitzador/a de projectes ocupacionals i de desenvolupament local ordre de la borsa Resolució Presidència ORDRE BORSA dinamitzadors.pdf
arquitecte 1 22-04-2022 Exp. 631/2021 concurs oposició A1 Títol universitari oficial d’arquitecte o aquell que habiliti per a l’exercici de la professió reglada d’arquitectura segons el que estableixen les directives comunitàries llistat provisional admesos/exclosos 25-05-2022 seu del Consell Comarcal del Baix Ebre Resolució Presidència P 43 22 Admesos i exclosos PROVISIONAL ARQUITECTE_A 2022.pdf
INTEGRADOR/A SOCIAL 08-04-2022 23-04-2022 Exp. 313/2022 concurs oposició laboral Estar en possessió del títol acadèmic de Cicle Formatiu de Grau Superior d'Integració Social, o equivalent, o la corresponent habilitacio professional. en tràmit ANUNCI BOPT Selecció integrador-a social.pdf
model_instancia_INTEGRADOR_A SOCIAL.doc
TREBALLADOR/A SOCIAL DE L’ICIF (INSTITUCIÓ COL.LABORADORA D’INTEGRACIO FAMILIAR) DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 1 08-04-2022 11-05-2022 Exp. 338/2022 concurs laboral fix Grau universitari de Treball Social o equivalent Podran prendre part en el procés selectiu els treballadors i les treballadores fixes del Consell Comarcal del Baix Ebre enquadrades al nivell professional del grup professional de Tècnica A2 en tràmit Bases treballador-a social.pdf
MODEL INSTANCIA Treball Social ICIF.doc
PEDAGOG/A DE L’ICIF (INSTITUCIÓ COL.LABORADORA D’INTEGRACIO FAMILIAR) DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 1 08-04-2022 11-05-2022 Exp. 337/2022 concurs laboral fix Grau universitari de Pedagogia o equivalent Podran prendre part en el procés selectiu els treballadors i les treballadores fixes del Consell Comarcal del Baix Ebre enquadrades al nivell professional del grup professional de Tècnica A1 en tràmit Bases pedagogs icif.pdf
MODEL INSTANCIA Pedag_a ICIF.doc
Tècnic/a prospector/a per al Consell Comarcal del Baix Ebre 12-04-2022 Exp. 22/2022 concurs oposició tècnic/a prospector/a per a l’Àrea d’Activació Econòmica i Ocupació del Consell Comarcal del Baix Ebre. llista provisional de persones admeses i excloses en el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic/a prospector/a per al Consell Comarcal del Baix Ebre 12-04-2022 seu del consell comarcal Resolució Presidència P 30 22 Admesos i exclosos PROVISIONAL Borsa de treball PROSPECCIO 2022.pdf
borsa administratius 04-04-2022 Exp. 34/2022 concurs oposició lliure administratius titulació de batxiller (LOE) o de tècnic (LOE). llista definitiva admesos i exclosos 04-04-2022 seu del consell comarcal Resolució Presidència P 31 22 Admesos i exclosos DEFINITIVA Borsa administratius i auxiliars administrati.pdf
Tècnic dinamitzador de projectes ocupacionals i de desenvolupament local 05-04-2022 05-04-2022 Exp 32/2022 concurs oposició laboral temporal Grups A1 o A2. Titulació universitària oficial de grau, llicenciatura o diplomatura resolució definitiva admesos i exclosos 05-04-2022 seu del consell comarcal Resolució Presidència P 33 22 Admesos i exclosos DEFINITIVA Borsa de treball DINAMITZACIÓ OCUPACIONAL 202.pdf
Tècnic dinamitzador de projectes ocupacionals i de desenvolupament local 18-03-2022 05-04-2022 Exp 32/2022 concurs oposició laboral temporal Grups A1 o A2. Titulació universitària oficial de grau, llicenciatura o diplomatura resolució provisional admesos i exclosos 05-04-2022 seu del Consell Comarcal del Baix Ebre Resolució Presidència P 27 22 Admesos i exclosos PROVISIONAL Borsa de treball DINAMITZACIÓ OCUPACIONAL 2022.pdf
COORDINACIÓ DE L’ICIF 1 17-03-2022 07-04-2022 Exp 58/2022 concurs laboral Grau universitari de Treball social, Educador social, Psicologia, Pedagogia o similiars resolució provisional admesos i exclosos 07-04-2022 seu del Consell Comarcal del Baix Ebre Resolució Presidència P 26 22 Admesos i exclosos PROVISIONAL seleccio-estabilització Coordinació ICIF 2022.pdf
COORDINACIÓ DE SERVEIS SOCIALS 1 17-03-2022 07-04-2022 Exp 57/2022 concurs laboral Tecnic A2 llista provisional admesos i exclosos 07-04-2022 seu del Consell Comarcal del Baix Ebre Resolució Presidència P 25 22 Admesos i exclosos PROVISIONAL Promocio interna-provisio Coordinació SS 2022.pdf
tècnic de gestió administrativa -intervenció 1 16-03-2022 06-04-2022 Exp 1292/2021 concurs oposició funcionari Estar en possessió del títol universitari de diplomat o grau expedit d'acord amb la legislació vigent, o bé títol equivalent, cas en què s'ha d'adjuntar certificat expedit per l'organisme competent que acrediti l'equivalència. Si es tracta d’una titulació obtinguda a l’estranger cal que aquesta estigui homologada pel Ministeri competent. Igualment, serà títol habilitant el certificat que acrediti els tres primers cursos d’una Llicenciatura o el primer cicle sempre que contingui una carrega lectiva mínima de 180 crèdits. llista provisional admesos i exclosos 06-04-2022 seu del Consell Comarcal del Baix Ebre Resolució Presidència P 20 22 Admesos i exclosos PROVISIONAL borsa tecnic_a gestio administrativa INTERVENCIO 2022.pdf
borsa administratius 16-03-2022 04-04-2022 Exp. 34/2022 concurs oposició lliure administratius titulació de batxiller (LOE) o de tècnic (LOE). llista provisional admesos i exclosos 04-04-2022 seu del Consell Comarcal del Baix Ebre Resolució Presidència P 21 22 Admesos i exclosos PROVISIONAL administratius i auxiliars adm.pdf
arquitecte 1 09-02-2022 Exp. 631/2021 concurs oposició Títol universitari oficial d’arquitecte o aquell que habiliti per a l’exercici de la professió reglada d’arquitectura segons el que estableixen les directives comunitàries. A1 en tràmit a determinar 20220209_ANUNCI BOPT selecció arquitecte funcionari.pdf
gerència COPATE 1 03-02-2022 Exp. 42/2022 concurs A1 aprovació Bases 20220203_06 ANUNCI BOPT Gerència del COPATE.pdf
gerència COPATE 1 22-02-2022 Exp. 42/2022 concurs Grup A1 admesos/exclosos. Data proves 28-02-2022 Seu de COPATE – CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ. Pl. Lluis Companys, s/núm. AMPOSTA RESOLUCIO PRESIDENCIA ADMESOS I DATA gerència COPATE.pdf
tècnic de gestió administrativa -intervenció 1 03-02-2022 23-02-2022 Exp 1292/2021 concurs oposició funcionari Estar en possessió del títol universitari de diplomat o grau expedit d'acord amb la legislació vigent, o bé títol equivalent, cas en què s'ha d'adjuntar certificat expedit per l'organisme competent que acrediti l'equivalència. Si es tracta d’una titulació obtinguda a l’estranger cal que aquesta estigui homologada pel Ministeri competent. Igualment, serà títol habilitant el certificat que acrediti els tres primers cursos d’una Llicenciatura o el primer cicle sempre que contingui una carrega lectiva mínima de 180 crèdits. en tràmit a determinar BOPT lloc de treball de Tècnic de gestió administrativa Intervenció.pdf
ANUNCI BOPT esmena titulació selecció tecnic-a de gestió administrativa d'intervenció.pdf
MODEL INSTANCIA.doc
administratius 07-02-2022 28-02-2022 Exp 34/2022 concurs oposició lliure administratius titulació de batxiller (LOE) o de tècnic (LOE). en tràmit a determinar borsa i convocatòria borsa d'administratius.pdf
MODEL INSTANCIA Administratiu_iva.pdf
COORDINACIÓ DE SERVEIS SOCIALS 1 07-02-2022 28-02-2022 Exp 57/2022 concurs laboral Tècnica A2 promoció interna en tràmit a determinar bases i convocatòria selecció coordinador serveis socials.pdf
MODEL INSTANCIA Coordinacio SS.pdf
COORDINACIÓ DE L’ICIF 1 07-02-2022 07-03-2022 Exp 58/2022 concurs personal laboral Grau universitari de Treball social, Educador social, Psicologia, Pedagogia o similiars promoció interna en tràmit a determinar bases i convocatòria selecció coordinació ICIF.pdf
MODEL INSTANCIA Coordinacio ICIF.pdf
SUBALTERN, en règim laboral a jornada completa, modalitat contracte de relleu 1 17-09-2021 Exp. 625/2021 concurs-oposició subaltern llistat definitiu admesos7exclosos 23-09-2021 seu del consell comarcal Resolució Presidència P 102 21 Admesos i exclosos DEFINITIU SUBALTERN.pdf
borsa de treball temporal de personal de neteja 14-09-2021 Exp. 843/2021 concurs de mèrits personal de neteja AP llistat definitiu persones admeses/excloses 23-09-2021 seu del Consell Comarcal del Baix Ebre Resolució Presidència P 101 21 Admesos i exclosos DEFINITIU Borsa Personal neteja.pdf
borsa de treball temporal de personal de neteja 03-09-2021 Exp. 843/2021 concurs de mèrits personal de neteja AP llista admesos/exclosos 23-09-2021 seu del Consell Comarcal del Baix Ebre Resolució Presidència P 92 21 Admesos i exclosos PROVISIONAL Personal neteja.pdf
SUBALTERN, en règim laboral a jornada completa, modalitat contracte de relleu 1 03-09-2021 Exp. 625/2021 concurs-oposició subaltern subaltern llista provisional admesos/exclosos Resolució Presidència P 93 21 Admesos i exclosos PROVISIONAL Subaltern relleu Paco Luque.pdf
SUBALTERN, en règim laboral a jornada completa, modalitat contracte de relleu 1 04-06-2021 Exp. 625/2021 concurs oposició subaltern subaltern en procés anunci BOPT lloc vacant subaltern recepció.pdf
administratiu promoció interna 4 04-06-2021 Exp. 415/2021 concurs oposició restringit administratiu Grup C1 obert termini anunci BOPT convocatòria 4 llocs administratiu promoció interna.pdf
educador/a social 28-05-2021 Exp. 477/2021 concurs oposició educador/a social grau o diplomatura en educació social llista provisional de persones admeses i excloses Consell Comarcal del Baix Ebre Resolució Presidència P 48 21 Admesos i exclosos PROVISIONAL borsa educador_a social 2021.pdf
Tècnic/a de gestió administrativa – Contractació administrativa 20-05-2021 Exp. 388/2021 concurs-oposició Tècnic/a de gestió administrativa – Contractació administrativa ordre puntuació Presidència P 47 21 Ordre puntuacio borsa TGA Contractacio 2021.pdf
educador/a social 1 07-05-2021 Exp. 477/2021 concurs-oposició educador/a social Grau o Diplomatura en Educació Social obert termini presentació anunci BOPT Borsa educador-a social.pdf
Tècnic/a de gestió administrativa – Contractació administrativa 1 13-05-2021 Exp. 388/2021 concurs-oposició Tècnic/a de gestió administrativa – Contractació administrativa grau, llicenciatura o diplomatura llista definitiva de persones admeses i excloses Consell Comarcal del Baix Ebre Resolució Presidència P 44 21 Admesos i exclosos DEFINITIU borsa tecnic_a gestio administrativa CONTRACTACIO 2021.pdf
Tècnic/a d’inserció sociolaboral 16-02-2021 1253/2020 concurs-oposició Llista definitiva de persones admeses/excloses 16-02-2021 Consell Comarcal del Baix Ebre Resolució Presidència P 14 21 Admesos i exclosos DEFINITIU borsa Tecnic_a insercio sociolaboral 2021.pdf
Tècnic/a dinamitzador/a de projectes ocupacionals i de desenvolupament local 02-11-2020 02-11-2020 1955/2019 concurs-oposició Ordre de la borsa Resolució de Presidència P 125 20 Ordre puntuacio borsa tecnics dinamitzadors ocupacionals 2020.pdf
Arquitecte/a tècnic/a 20-10-2020 1957/2019 concurs-oposició ordre de la borsa Resolució Presidència P 116 20 Ordre puntuacio borsa arquitecte_a tecnic_a 2020.pdf
Tècnic/a dinamitzador/a de projectes ocupacionals i de desenvolupament local 23-10-2020 1955/2019 concurs-oposició llista definitiva de persones admeses i excloses 23-10-2020 seu del Consell Comarcal del Baix Ebre Resolució Presidència P 112 20 Admesos i exclosos DEFINITIU Tecnic_a dinamitzadors de projectes.pdf
Tècnic/a de gestor de projectes i plans estratègics del Pla de reactivació socioeconòmica COVID19 23-10-2020 749/2019 llista definitiva de persones admeses i excloses 23-10-2020 seu del Consell Comarcal del Baix Ebre Resolució Presidència P 113 20 Admesos i exclosos DEFINITIU Tecnic_a reactivacio economica COVID.pdf
Tècnic de Gestió Administrativa- Recursos Humans 16-10-2020 648/2020 concurs oposició Tècnic de Gestió Administrativa- Recursos Humans ordre puntuació RESOLUCIONS PRESIDENCIA 2020-0239 Resolució Presidència P 110 20 Ordre puntuacio borsa tecnic_a gestio administrativa RRHH 2020.pdf
arquitecte t'ecnic 06-10-2020 748/2020 concurs-oposició arquitecte tècnic llista definitiva admesos-exclosos 06-10-2020 seu del Consell Comarcal Resolució Presidència P 97 20 Admesos i exclosos DEFINITIU arquitecte tecnic agost 2020.pdf
Borsa de treballador/a familiar 28-09-2020 748/2020 concurs-oposició treballador/a familiar llista definitiva admesos/exclosos 28-09-2020 seu del Consell Comarcal Resolució Presidència P 96 20 Admesos i exclosos DEFINITIU borsa treballador_a familiar 2020.pdf
arquitecte/a tècnic/a 06-10-2020 1957/2019 concurs-oposició arquitecte/a tècnic/a en procès 06-10-2020 seu del Consell Comarcal Resolució Presidència P 89 20 Admesos i exclosos PROVISIONAL borsa arquitecte_a tecnic_a agost 2020.pdf
Borsa de treballador/a familiar 10-09-2020 748/2020 concurs oposició treballador/a familiar en procés 28-09-2020 seu del consell comarcal Resolució Presidència P 93 20 Admesos i exclosos PROVISIONAL borsaTreballadora familiar.pdf
arquitecte/a tècnic 10-08-2020 25-08-2020 1957/2019 concurs-oposició arquitecte/a tècnic Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, Grau en Enginyeria de l’Edificació, Arquitecte Tècnic, Aparellador o altra titulació equivalent. obert termini presentació instàncies 10/08/2020 bases arquitecte tecnic agost 2020.pdf
Acompanyant del servei de menjador escolar i altres monitoratges d’ensenyament 10-08-2020 10-08-2020 1772/2019 concurs-oposició acompanyant ordre de puntuació resolucio_presidencia_p_85_20_ordre_puntuacio_borsa_monitor_a_menjador_2020.pdf
Tècnic de Reactivació econòmica 10-08-2020 25-08-2020 749/2020 concurs-oposició Tècnic de Reactivació econòmica titulacions de graus, diplomatures o llicenciatures de les branques següents: Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Enginyeria Industrial, Relacions laborals, Ciències Empresarials, Comunicació o Turisme obert termini presentació instàncies 10/08/2020 bases tecnic gestio projectes.pdf
borsa de treball de treballador/a familiar 10-08-2020 25-08-2020 748/2020 concurs-oposició treballador/a familiar títol de graduat escolar o graduat en educació secundària obligatòria o equivalent. obert termini presentació instàncies 10/08/2020 bases treballadores familiars.pdf
arquitecte/a tècnic 23-07-2020 23-07-2020 1957/2019 concurs oposició arquitecte/a tècnic desert Resolució Presidència P 79 20 PROCES DESERT borsa arquitecte tecnic.pdf
Tècnic de Gestió Administrativa- Recursos Humans 10-07-2020 25-07-2020 648/2020 concurs-oposició tècnic/a de gestió administrativa del Consell Comarcal del Baix Ebre a l’àrea de RECURSOS HUMANS, Grup A2, nivell 20 titulació universitària oficial de grau, llicenciatura o diplomatura inici termini presentació instàncies model instancia tecnic_a gestio administrativa.pdf
Bases tecnic RECURSOS HUMANS.pdf
Acompanyant del servei de menjador escolar i altres monitoratges d’ensenyament 13-07-2020 13-07-2020 1772/2019 concurs oposició acompanyant Llista provisional admesos/exclosos Resolució Presidència P 69 20 Admesos i exclosos PROVISIONAL borsa monitor_a menjador 2020.pdf
Arquitecte/a tècnic 13-07-2020 13-07-2020 1957/2019 concurs oposició arquitecte/a tècnic llista definitiva admesos/exclosos Resolució Presidència P 70 20 Admesos i exclosos DEFINITIU borsa arquitecte tecnic.pdf
Arquitecte/a tècnic 07-02-2020 22-02-2020 1957/2019 concurs oposició arquitecte/a tècnic Grup A2. Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, Grau en Estudis d’Arquitectura, Grau en Enginyeria de l’Edificació, Arquitecte Tècnic, Aparellador o altra titulació equivalent. anunci BOPT bases arquitecte.pdf
MODEL INSTANCIA ARQUITECTE.doc
Acompanyant del servei de menjador escolar i altres monitoratges d'ensenyament 08-01-2020 27-01-2020 1772/2019 concurs-oposició acompanyant graduat escolar, graduat en educació secundària obligatòria o equivalent 7/01/2020 Anunci bases i convocatòria acompanyant de menjador escolar.pdf
Tècnic/a dinamitzador/a de projectes ocupacionals i de desenvolupament local 08-01-2020 22-01-2020 1955/2019 concurs-oposició Tècnic/a dinamitzador/a de projectes ocupacionals i de desenvolupament local diplomat, grau o llicenciat 7/01/2020 Anunci bases i convocatòria dinamitzador-a.pdf
Tècnic/a prospector/a 08-01-2020 22-01-2020 1952/2019 concurs-oposició tècnic/a prospector/a diplomat, grau o llicenciat 7/01/2020 Anunci bases i convocatòria prospector.pdf
Tècnic/a d'inserció sociolaboral 08-01-2020 22-01-2020 1954/2019 concurs-oposició tècnic/a d'inserció sociolaboral diplomat, grau o llicenciat 7/01/2020 Anunci bases i convocatoria tecnic-a insercio sociolaboral.pdf
Tècnic/a de gestió administrativa 08-01-2020 22-01-2020 1956/2019 concurs-oposició tècnic/a de gestió administrativa grau, llicenciatura o diplomatura 7/01/2020 Anunci bases convocatòria Tècnic-a en gestió administrativa.pdf
borsa acompanyant del servei de transport adaptat 09-11-2019 23-11-2019 1628/2019 concurs-oposició acompanyant del servei de transport adaptat graduat escolar o graduat en ESO o equivalent 08/11/2019 anunci BOPT bases borsa acompanyant transport adaptat.pdf
borsa psicòleg/ologa 09-11-2019 23-11-2019 1634/2019 concurs-oposició psicòleg/ologa grau o llicenciat en psicologia o equivalent 08/11/2019 anunci BOPT bases borsa psicoleg .pdf
borsa integrador/a social 09-11-2019 23-11-2019 1633/2019 concurs-oposició integrador/a social CFGS d'integració social 08/11/2019 anunci BOPT bases borsa integrador social.pdf
borsa educador/a social 09-11-2019 23-11-2019 1632/2019 concurs-oposició educador/a social grau o diplomatura en educació social 08/11/2019 anunci BOPT bases borsa educador social.pdf
borsa de treballador social infància 09-11-2019 23-11-2019 1648/2019 concurs-oposició treballador/a social Grau o diplomat/da en Treball Social 08/11/2019 anunci BOPT bases borsa treballador social infancia.pdf
borsa de treballador/a social 09-11-2019 23-11-2019 1631/2019 concurs-oposició treballador/a social grau o Diplomat/da en treball social 08/11/2019 anunci BOPT bases borsa treballador social EBASP.pdf
Borsa de treball xofer del servei de transport adaptat 09-11-2019 23-11-2019 1629/2019 concurs-oposició xofer del servei de transport adaptat graduat escolar o graduat en ESO o equivalent permís de conduir vehicles classe D 08/11/2019 anunci BOPT bases borsa xofer transport adaptat.pdf
Borsa de treball de treballador/a familiar 09-11-2019 23-11-2019 1630/2019 concurs-oposició treballador/a familiar graduat escolar o graduat en ESO o equivalent 08/11/2019 anunci BOPT bases borsa treballadora familiar.pdf
Bases borsa de treball de TÈCNIC D'ARXIU 09-11-2019 23-11-2019 1636/2019 concurs oposició TECNIC D'ARXIU llicenciatura o grau universitari 08/11/2019 anunci BOPT bases borsa tecnic arxiu.pdf
Modificació de les bases reguladores de les borses de treball del Consell Comarcal del Baix Ebre 07-11-2019 Bases reguladores borses de treball personal laboral no permanent o interí anunci BOPT modificació bases generals.pdf