Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens? Aquí hi són totes. Pots veure a qui i a què s'han destinat.

NIF del beneficiari Beneficiari Descripció Data de concessió Àmbit Convocatòria Base reguladora Import concedit Import pagat Import retornat Informe fiscalització Enllaç Documents Més informació
NOTIFICACIO 2a atorgament subvencions interés comarcal 2020 2020 NOTIFICACIO 2a adjudicació subvencions interes comarcal.pdf
G55692669 Club Esportiu Futbol Avatars Premi Solidaritat 2020 26-11-2020 comarcal 2020 Bases atorgament Premi Solidaritat, aprovades en sessió plenària de data 24 de juliol de 2020 1500.0 1500.0 0.0 ACTA premi solidaritat 2020.pdf
NOTIFICACIO CONCESSIÓ SUBVENCIONS INTERES COMARCAL 2020 2020 NOTIFICACIO ATORGAMENT subvencions 2020.pdf
justificació subvenció interès comarcal 2020.pdf
ERROR MATERIAL EN L’ACORD D’APROVACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A PROJECTES D’INTERÈS COMARCAL EXERCICI 2019 ERROR MATERIAL EN L’ACORD D’APROVACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A PROJECTES D’INTERÈS COMARCAL EXERCICI 2019 ERROR MATERIAL EN L’ACORD D’APROVACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A PROJECTES D’INTERÈS COMARCAL EXERCICI 2019 Comunicació_publicació errada material subvencions 2019.pdf