Aquest és l'espai des d'on pots accedir a la relació d’ajuts atorgats per l'ens. De cadascun se n'especifiquen, entre d'altres aspectes, l'import i l'àmbit als quals fa referència.

Descripció Data de concessió Àmbit Convocatòria Base reguladora Import concedit Informe de fiscalització
PREMI A L’EMPRENEDURIA DEL BAIX EBRE 03-12-2020 comarcal 2020 Bases reguladores de la concessió del Premi a l’emprenedoria atorgat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, aprovades en sessió de data 25 de setembre 1.5 Informe fiscalització
Premi “PROJECTE JOVE 2020 26-11-2020 comarcal 2020 Bases Premi “PROJECTE JOVE 2020", aprovades en sessió plenària de data 24 de juliol de 2020 1500.0 Informe fiscalització
Premi de Fotografia del Consell Comarcal del Baix Ebre 03-12-2020 comarcal 2020 Bases PREMI DE FOTOGRAFIA DEL BAIX EBRE, aprovades en sessió plenària de data 25 de setembre de 2020 375.0 Informe fiscalització
XV Premi "Solidaritat" 26-11-2020 comarcal 2020 Bases XV Premi Solidaritat del Consell Comarcal del Baix Ebre Exercici 2020, aprovades en sessió plenària de data 24 de juliol de 2020 1500.0 Informe fiscalització
MODELATGE JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS INTERES COMARCAL 2020 2020 Informe fiscalització
NOTIFICACIÓ CONCESSIÓ AJUTS SUBVENCIONS INTERES COMARCAL 2020 16-11-2020 ANY 2020 Informe fiscalització
modelatge justificació subvencions interès comarcal 2019 subvencions interès comarcal 2019 Informe fiscalització
comunicació publicació errada material subvencions 2019 Informe fiscalització