Aquest és l'espai des d'on pots accedir a la relació d’ajuts atorgats per l'ens. De cadascun se n'especifiquen, entre d'altres aspectes, l'import i l'àmbit als quals fa referència.

Descripció Data de concessió Àmbit Convocatòria Base reguladora Import concedit Informe de fiscalització
atorgament Premi Acció Jove Baix Ebre 2022 27-12-2022 comarcal 2022 Bases Premi Acció Jove Baix Ebre 2022 1500.0 Informe fiscalització
atorgament premi projecte RECERCA 29-07-2022 comarcal 2022 Premis Recerca 2022 1500.0 Informe fiscalització
atorgament premi fotografia 27-12-2022 comarcal 2022 premi de fotografia 2022 375.0 Informe fiscalització
atorgament premi emprenedoria 27-12-2022 comarcal 2022 Premi a l’Emprenedoria 2022 1500.0 Informe fiscalització
atorgament Premi Emprenedoria 2021 15-12-2021 comarcal 2021 Premi Emprenedoria 2021 1500.0 Informe fiscalització
atorgament Premi Solidaritat 2021 15-12-2021 comarcal 2021 Premi Comarcal Solidaritat 2021 1500.0 Informe fiscalització
atorgament Premi de Fotografia 2021 15-12-2021 comarcal Premi de fotografia 2021 Premi de Fotografia 2021 375.0 Informe fiscalització
atorgament premi Projecte RECERCA 2021 15-12-2021 comarcal Premis Recerca 2021 Bases Premis Recerca 2021 1500.0 Informe fiscalització
atorgament premi Projecte Jove 2021 15-12-2021 comarcal Premi Acció Jove 2021 Premis Acció Jove 2021 1500.0 Informe fiscalització
atorgament subvencions per a l'impuls d'entitats, projectes i activitats d'interès públic i/o d'utilitat social d'àmbit comarcal 2021 22-11-2021 comarcal 2021 Bases atorgament subvencions per a l'impuls d'entitats, projectes i activitats d'interès públic i/o d'utilitat social d'àmbit comarcal 2021 28354.1 Informe fiscalització
PREMI A L’EMPRENEDURIA DEL BAIX EBRE 03-12-2020 comarcal 2020 Bases reguladores de la concessió del Premi a l’emprenedoria atorgat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, aprovades en sessió de data 25 de setembre 1.5 Informe fiscalització
Premi “PROJECTE JOVE 2020 26-11-2020 comarcal 2020 Bases Premi “PROJECTE JOVE 2020", aprovades en sessió plenària de data 24 de juliol de 2020 1500.0 Informe fiscalització
Premi de Fotografia del Consell Comarcal del Baix Ebre 03-12-2020 comarcal 2020 Bases PREMI DE FOTOGRAFIA DEL BAIX EBRE, aprovades en sessió plenària de data 25 de setembre de 2020 375.0 Informe fiscalització
XV Premi "Solidaritat" 26-11-2020 comarcal 2020 Bases XV Premi Solidaritat del Consell Comarcal del Baix Ebre Exercici 2020, aprovades en sessió plenària de data 24 de juliol de 2020 1500.0 Informe fiscalització
MODELATGE JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS INTERES COMARCAL 2020 2020 Informe fiscalització
NOTIFICACIÓ CONCESSIÓ AJUTS SUBVENCIONS INTERES COMARCAL 2020 16-11-2020 ANY 2020 Informe fiscalització
modelatge justificació subvencions interès comarcal 2019 subvencions interès comarcal 2019 Informe fiscalització
comunicació publicació errada material subvencions 2019 Informe fiscalització