En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

 

 

 

 

Els òrgans de govern del Consell Comarcal del Baix Camp queden constituits a partir de les eleccions municipals del 26 de maig del 2019, amb la formació d'un nou Ple, amb 33 consellers escollits i nomenant com a president de la institució a Joaquim Calatayud i Casals (PDeCAT).

L'equip de govern del Consell Comarcal del Baix Camp 2019-2023 o Junta de Govern queda integrada pel president del Consell i per un nombre de consellers i/o conselleres no superior al terç del seu nombre legal, nomenats i separats lliurament per la presidència.     

Composició i Membres:

NOM CÀRREC GRUP
Joaquim Calatayud i Casals President JUNTS
Rosa M. Abelló Borràs Vicepresidència 1a ERC-AM
Irene Aragonès Gràcia Vicepresidència 2a ERC-AM
Ernest Roigé Savall Vicepresidència (Territori) ERC-AM
Lídia Bargas Musoy Consellera JUNTS
Josep M. Puig Tàrrech Conseller JUNTS
Josep Rabascall Domingo Conseller JUNTS
Josep M. Rovira Casadó Conseller JUNTS
Ricard Gili Ferré Portaveu ERC-AM
Jordi Sierra Salsench Conseller ERC-AM
Jose Manuel Hernández Pérez Conseller CP
Pere Carrasco Gené Conseller CP

 

Funcions que corresponen a la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp:

  • Prestar assistència a la presidència de l'ens comarcal.
  • Adoptar acords sobre els assumptes de l'ordre del dia de les sessions i que siguin competència delegada a la comarca.

Sessions de la Junta de Govern:

Es duen a terme el 1r i el 3r dimarts de cada mes, exeptuant el mes d'agost.

 

Per a més informació sobre els òrgans de govern i les seves funcions, descarregar els documents adjunts, on s'inclou el Reglament Orgànic Comarcal.