Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

 

Per a consultar el llistat dels càrrecs electes, consellers/es del Consell Comarcal del Baix Camp, podeu descarregar el fitxer que s'adjunta a continuació.