Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

 

En aquest apartat es pot consultar els perfils professionals de cada càrrec electe del Consell Comarcal del Baix Camp juntament amb la seva Declaració d'Activitats, Béns Patrimonials i Incompatibilitats.

 

Joaquim Calatayud i Casals: Perfil Professional |

Rosa M. Abelló Borràs: Perfil Professional |

Antoni Abelló Grau: Perfil Professional |

Mercè Dalmau Mallafré: Perfil Professional |

David Chatelain Lucena: Perfil Professional |

Imanol Rico Mañas: Perfil Professional |

Xavier Gallego Seuba: Perfil Professional |

Josep Llebaria Nolla: Perfil Professional |

Francisco Chamizo Quesada: Perfil Professional |

Guillem Figueras Talarn: Perfil Professional |

Marta Llorens Pérez:  Perfil Professional |

Oriol Ciurana Zaragoza: Perfil Professional |

Anna Aragonès Roc: Perfil Professional |

 

En els fitxers adjunts s'inclouen:

  • El Perfil, les Funcions i les Retribucions de Gerència, juntament amb la seva Declaració de Béns Patrimonials i Actvitats.
  • El Règim general de retribucions dels alts càrrecs del Consell Comarcal del Baix Camp i les seves Declaracions Patrimonials.