Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber quant cobren els empleats públics d'aquest ens? En aquest apartat trobaràs aquesta informació, detallada en funció de les categories dels treballadors.

 

El personal del Consell Comarcal del Baix Camp rep, per una banda, retribucions per la realització de la seva feina, que inclou el salari base, els complements, les gratificacions extraordinàries i les retribucions extrasalarials. D'altra banda, es reben dietes i desplaçaments quan s'ha de realitzar algun desplaçament fora del seu centre de treball per motiu del servei.

Per consultar les retribucions, les indemnitzacions i les dietes que perceben els empleats públics del Consell Comarcal del Baix Camp, descarregueu el Conveni Col·lectiu del Personal Laboral del Consell Comarcal, Capítol VII - Condicions Econòmiques, (pàg. 12).