La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

0 Registres carregats

 

La relació de llocs de treball és un instrument formal d'ordenació i classificació de tots els llocs de treball de funcionaris, personal laboral i eventual del Consell Comarcal del Baix Camp. Per a cada lloc de treball s'ha d'indicar:

  • La denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic.
  • Les característiques essencials del lloc.
  • Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball.

Per visualitzar la relació dels llocs de treball de la plantilla del Consell Comarcal del Baix Camp, podeu descarregar el document adjunt.