Vols saber quantes persones treballen de forma temporal o interina en els departaments d'aquest ens? Aquí en tens els detalls.

 

A través d'aquesta taula es recull la relació dels contractes temporals realitzats pel Consell Comarcal del Baix Camp a través dels diferents Programes d'Ocupació en els que l'ens comarcal participa.

 

RELACIÓ DE CONTRACTES TEMPORALS DE PROGRAMES D'OCUPACIÓ  (SOC) DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP 2016
Programa Expedient Projecte  Contractes temporals Durada
Treball i Fomació  2016/PANP/SPOO/0100 Manteniment d'edificis i espais municipals al Baix Camp per a persones en atur no perceptores de prestacions i/o subsidi 12 persones 6 mesos
2 persones 12 mesos
Treball i Fomació PRMI 2016/PRMI/SPOO/0100 Manteniment d'edificis i espais municipals al Baix Camp per a persones beneficiàries de la Renta Mínima d'Inserció 5 persones 6 mesos
1 persona 12 mesos
Treball i Formació  2016/COOR/SPOO/0100 Coordinació i suport tècnic del Programa Treball i Formació 1 persona 12 mesos
Joves per l'Ocupació SOC001/15/00079 Coordinació del Programa Joves per l'Ocupació 2 persones 15 mesos
Fem Ocupació FOJ-33-2016 Prospecció i Assessoramnet. Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació 2 persones 15 mesos
Xarxa Impulsors SOC002/16/00004 Coordinació del Programa de Garantia Juvenil  1 persona 12 mesos
Garantia Juvenil a Catalunya 2016/JENP/SPOO70157 Contractació en pràctiques Departaments del Consell Comarcal del Baix Camp 8 persones 6 mesos
Programa de suport al desenvolupament rural (AODL) T-004/16

Agent d'ocupació i desenvolupament local

1 persona 

12 mesos

30 plus 30P-39-2016 Prospecció i Assessoramnet. Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació 2 persones

16 mesos

13 mesos