Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

 

Per visualitzar tots els anuncis sobre les convocatòries de personal que ofereix el Consell Comarcal del Baix Camp i consultar les bases de cada procés de selecció, clicar aquí (Tauler d'Anuncis del Consell Comarcal del Baix Camp).