Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes Disponible a: Adjudicacions i formalitzacions | Perfil de contractant | Plataforma electrònica de contractació pública

Consulta aquí quines són les empreses externes que treballen per a l'ens. Hi pots veure, l'import pel qual s'han contractat i el número de contractes.

 

La relació entre el Consell Comarcal del Baix Camp i els seus proveïdors, adjudicataris i/o contratistes queda regulada sota els criteris que marca la Llei 3/2004, sobre mesures contra la morositat en operacions comercials i per la Llei