Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

 

Per consultar les licitacions en curs del Consell Comarcal del Baix Camp accediu a la seva pàgina del Perfil del Contractant.