En aquest apartat podràs trobar la resolució de consultes sobre la interpretació i l’anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública.

Criteris interpretatius de contractació

El Consell Comarcal del Baix Camp no té assignat uns criteris de contractació propis  sinó que segueix els que estipula la Llei de contractes del sector públic 3/2011. 

Pel que fa a les societat públiques, sí tenen aprovat el règim d'instruccions de contractació que es poden consultar descarregant els fitxers adjunts.