Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquest és l'espai des d'on pots accedir a la relació d’ ajuts atorgats per l'ens. De cadascun d'ells se n'especifica, entre d'altres aspectes, l'import i l'àmbit al qual fa referència.

El Consell Comarcal del Baix Camp gestiona els ajuts individuals de menjador escolar i lloguer d'habitatge. Actualment, el termini de presentació de sol·licituds no està en vigència, però s'adjunten les bases que regulen aquests ajuts per oferir la informació sobre els beneficiaris d'aquests i els objectius que persegueixen alhora d'atorgar-los.

Per a més informació podeu accedir a l'apartat de subvencions i ajuts del Consell Comarcal.