Subvencions a entitats

Sol·licitud i justificació de subvenció per a entitats i associacions sense ànim de lucre per a la realització d'activitats, programes i projectes.
En termini
Documentació a aportar
Cal adjuntar el document de sol·licitud o justificació (segons el cas) degudament emplenat així com les factures i els justificants de pagament. Els trobareu desplegant l'apartat de MÉS INFORMACIÓ.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Castellví de la Marca
Àrea tramitadora
Cultura
Qui el pot demanar
La persona representant de l'associació o entitat sense ànim de lucre.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Castellví de la Marca és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (marca@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Av. Catalunya, 6, 8732, Castellví de la Marca, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 07/11/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.