No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

23-12-2021 PLA DE MESURES ANTIFRAU

Descripció Entre les mesures que es preveuen per implantar un sistema de gestió eficaç, l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estableix la obligació que tota entitat, decisora o executora, que participi en l'execució de les mesures del PRTR disposi d'un Pla de mesures antifrau amb la finalitat de garantir i declarar que els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

Àmbit Bon Govern

Documents Pla mesures antifrau