En aquest apartat podràs consultar el codi de conducta dels grups d'interès d'aquest ens, que recull les regles ètiques que es comprometen a complir.

D’acord amb l’article 49.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Registre de grups d’interès de Catalunya ha de comptar amb un Codi de conducta comú, d’obligat compliment per a les persones i entitats que s’hi inscriguin.
Codi de conducta comú

Aquí trobareu tota la informació relativa a la inscripció al Registre de Grups d'Interès: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/