Quina és la llista de contractes que s'han adjudicat els darrers anys? Pots consultar-la aquí.

Conjunt de dades que mostra tota l'activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant..

0 Registres carregats

Dades de contractes de Catalunya informats durant els darrers cinc anys en el Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya

0 Registres carregats
Òrgan de contractació Número d'expedient/contracte Objecte del contracte Tipus Tipus de procediment Tipus de tramitació Import net licitació Import total licitació Import IVA licitació Número d'ofertes presentades NIF/CIF de l'adjudicatari Raó social de l'adjudicatari Import del contracte adjudicat IVA del contracte Termini de formalització Finalització del servei Data d'adjudicació Data de formalització Enllaç Documents Més informació
Ple municipal 05/2012 Concessió: Servei públic de regulació i control de l'estacionament de vehicles amb limitació horària Serveis Obert Urgent 1 1 1 3 A58369497 DORNIER SA 2 2 15 dies hàbils des de l'adjudicació 30-10-2020 26-07-2012 30-10-2012 Contracte Zona Blava i modificació

Concessió:

1. Cànon de licitació: 40% de la recaptació, mínim 250.000 €/any millorable a l'alça

2. Import del cànnon d'adjudicació: 57,5% de la recaptació, mínim 432.000 €/any

*** Contracte modificat per acord del Ple municipal de 29 de maig de 2014
Modificació cànon per restablir l'equilibri econòmic de la concessió ateses les modificacions contractuals que consten en el document de modificació del contracte:

Cànon anual : 57,5% de la recaptació mínim 345.600 €/any