En aquest apartat hi trobaràs referenciades les empreses que volen contractar amb aquest ens i que consten inscrites al Registre electrònic d'empreses licitadores.

L’Ajuntament de Castelló d'Empúries no compta amb cap registre propi de licitadors, no obstant està adherit al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya:

https://reli.gencat.cat/ecofin_rlic/AppJava/pages/jsp/index.jsp

Aquest és l'enllaç al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat:

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Patrimonio%20del%20Estado/Contratacion%20del%20Sector%20Publico/Paginas/ROLECE.aspx