Quines conseqüències té per al medi ambient l'execució d'un projecte? I quines en són les mesures correctores? Aquí trobaràs els estudis relatius a elements mediambientals que s'hagin redactats per a aquest ens.

La següent memòria ambiental és un document que forma part del POUM de Castelló d'Empúries:

http://poum.castello.cat/octubre_2013/Doc%20A-Memoria_TR_pdf/CdE_TR_A4-ambiental.pdf