Aquest és el lloc on pots trobar les dades i la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates de càrrec.

Conjunt de dades que mostra la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates dels diferents càrrecs.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Modificació Calendari Fiscal 2020 08-05-2020 https://www.seu-e.cat/documents/28754/0/Modificaci%C3%B3+Calendari+Fiscal+2020/d85053ae-1f10-4991-b986-96dcd565eb57
Calendari i padrons fiscals per l'any 2020 09-03-2020 https://www.seu-e.cat/documents/28754/0/Calendari+Fiscal+2020/e6f9d372-3817-48ba-b0f5-59aed3b11c3f