En el Portal de Retiment de Comptes hi trobareu de forma detallada totes les accions i projectes en què estan treballant les diferents àrees de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, així com els indicadors de compliment del projecte i l’execució pressupostària. Hi podeu accedir a través d'aquest enllaç:
https://governobertcastello.cat/retiment-de-comptes/