Organismes que el formen

Relació d’organismes que conformen l'ens, amb indicació de la tipologia d'ens i el tipus de relació resultant

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Informació Addicional

Creat
27/05/2016
Última actualització
13/01/2023
Format
CSV
Idioma
català