Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats

Informació pública de l'aprovació inicial del reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de l'Ajuntament de Castellgalí

Anunci oficial publicat a l'e-tauler de l'Ajuntament de Castellgalí, al diari Regió 7 de data 12 d'abril, al DOGC de data 20 d'abril i al BOPB de data 21 d'abril de 2017.

El termini d'informació pública finalitza el dia 7 de juny de 2017